"Những chiếc xe hơi, nhà máy và khói bụi của các bạn đã đẩy tôi vượt qua giới hạn. Và các bạn tự hỏi tại sao bão tố, lốc xoáy ngày càng nhiều hơn, khốc liệt hơn?", lắng nghe "bầu trời lên tiếng" và điền vào chỗ trống. 

…(1)… There I am. I am the sky. I am a warm, protective …(2)… Wrapped around everyone on …(3)… I can bring clouds, rain and wind. I can be an …(4)… Without me, you’d fry. Every day, I am the …(5)…you take in.

Yet you are making me …(6)… I am congested. Off …(7)… Polluted. You see, I am more delicate than you think. It took millions of years to get it just right my perfect mix of …(8)…, temperature and weather that you enjoy. But now your cars, your factories and …(9)…, they have pushed me pass the …(10)… 

Phần 1Phần 2 (1'01-end)
Đáp án P1Đáp án P2

>>Xem toàn bộ trang

Phiêu Linh

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google