Từ 'ria mép' tiếng Anh là 'mustache' là một trong những từ nhiều người phát âm sai. Theo bạn, từ này được phát âm là:

a. /ˈmɑ stətʃ/

b./məs ˈtɑtʃ/

c. /məˈstæʃ/

Nguyễn Xuân Quang, Moon ESL

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google