"Những người tự hào về IQ của họ là những kẻ thua cuộc" là một trong những câu nói nổi tiếng của ông hoàng vật lý thế giới Stephen Hawking.

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-stephen-hawking

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-stephen-hawking-1

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-stephen-hawking-2

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-stephen-hawking-3

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-stephen-hawking-4

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-stephen-hawking-5

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-stephen-hawking-6

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-stephen-hawking-7

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-stephen-hawking-8

>> Xem bản dịch

Thanh Tâm

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google