"Cuộc sống vốn không công bằng, hãy làm quen với điều đó" là một trong những câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Tập đoàn Microsoft.

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-bill-gates

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-bill-gates-1

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-bill-gates-2

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-bill-gates-3

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-bill-gates-4

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-bill-gates-5

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-bill-gates-6

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-bill-gates-7

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-bill-gates-8

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-bill-gates-9

>> Xem bản dịch

Thanh Tâm

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google