"Khi tất cả mọi thứ đều chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay đi lên là do ngược gió, không phải cùng chiều với gió", là một trong những câu nói bất hủ của Henry Ford, cha đẻ của ngành công nghiệp ôtô hiện đại.

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-henry-ford

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-henry-ford-1

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-henry-ford-2

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-henry-ford-3

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-henry-ford-4

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-henry-ford-5

>> Xem bản dịch

 
hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-henry-ford-6

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-henry-ford-7

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-henry-ford-8

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-henry-ford-9

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-henry-ford-10

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-henry-ford-11

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-henry-ford-12

>> Xem bản dịch

Thanh Tâm

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google