Bài rap "Chào mừng học sinh lớp 4" của thầy Dwayne Reed (Mỹ) nhắc đến những điều thú vị các em sẽ được học trong năm học này. Học tiếng Anh bằng cách điền vào chỗ trống.  

Welcome to the 4th …(1)…!

So happy to meet you

Can’t wait …(2)…I see you

We’re gonna have a good time

We’ll learn about …(3)…

Find ways to …(4)…it

And I …(5)…that you’ll like it

We’re gonna have a good time

Welcome to the 4th grade!

Phần 1Phần 2 (0'36-1'10)Phần 3 (1'10-1'36)Phần 4 (1'36-2'00)Phần 5 (2'00-end)
Đáp án P1Đáp án P2Đáp án P3Đáp án P4Đáp án P5

Phiêu Linh

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google