Trong bài thi TOEIC, phần Đọc được sắp xếp sau phần Nghe, bao gồm 100 câu hỏi giải quyết trong 75 phút.

Bạn sẽ được đọc các đoạn văn và trả lời nhiều dạng câu hỏi đọc hiểu. Toàn bộ phần thi có 3 bài tập, trong đó mỗi bài có chỉ dẫn riêng. Bạn được khuyến khích trả lời càng nhiều câu càng tốt trong khoảng thời gian cho phép. Đáp án được đánh dấu vào ô trả lời, không điền vào đề thi.

Phần Nghe có 4 bài tập, phần Đọc nối tiếp sau phần Nghe.

Bài 5: Câu chưa hoàn chỉnh (Incomplete Sentences)

Chỉ dẫn: Một từ hoặc cụm từ còn thiếu trong mỗi câu dưới đây. Dưới mỗi câu có 4 đáp án. Lựa chọn đáp án tốt nhất để hoàn thành câu. Đánh dấu (A), (B), (C) hoặc (D) vào phiếu trả lời.

Mẫu câu hỏi:

Last year, Andrea Choi _______ the Choi Economic Research Center at Upton University.

(A) to establish

(B) established

(C) was established

(D) establishing

Bạn cần xác định được thì sử dụng trong câu. Từ khóa ở đây là cụm từ "last year" và chủ ngữ Andrea Choi thực hiện hành động, do đó đáp án đúng là (B).

Bài 6: Hoàn thành đoạn văn (Text Completion)

Chỉ dẫn: Đọc các đoạn văn dưới đây. Một từ hoặc cụm từ còn thiếu trong vài câu. Dưới mỗi câu có 4 đáp án. Lựa chọn đáp án tốt nhất để hoàn thành câu. Đánh dấu (A), (B), (C) hoặc (D) vào phiếu trả lời.

cac-dang-cau-hoi-trong-phan-doc-toeic

Mẫu đoạn thư bị thiếu từ cho dạng bài tập 6. 

Đáp án của bài này lần lượt là (D), (B), (C).

Bài 7: Đọc hiểu (Reading Comprehension)

Chỉ dẫn: Trong bài này, bạn sẽ được đọc một văn bản được lựa chọn như bài báo hoặc tạp chí, bức thư hoặc quảng cáo. Mỗi đoạn văn đi kèm vài câu hỏi. Chọn đáp án tốt nhất cho mỗi câu hỏi và đánh dấu (A), (B), (C) hoặc (D) vào phiếu trả lời.

cac-dang-cau-hoi-trong-phan-doc-toeic-1

Mẫu thông báo cho dạng bài tập 7.

Câu hỏi dành cho bạn: 

What is the purpose of the notice?

(A) To announce a sale of artwork

(B) To advertise the opening of a hotel

(C) To offer a discount on painting lessons

(D) To publicize a photography exhibition

Đáp án đúng là (A). 

Phiêu Linh (theo ets.org)

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google