Phần Nghe (Listening) là một trong hai phần thi TOEIC, có thời gian làm bài 45 phút với 4 dạng bài tập, tổng 100 câu hỏi.

Chỉ dẫn cụ thể được đưa ra cho từng dạng bài tập. Bạn phải đánh dấu đáp án vào phiếu trả lời, không viết vào đề thi.

Bài 1: Hình ảnh (Photographs)

Chỉ dẫn: Đối với câu hỏi trong bài này, bạn được nghe 4 câu miêu tả về hình ảnh trong phần thi. Sau khi nghe cả 4 câu, bạn phải chọn một câu miêu tả đúng nhất về hình ảnh bạn nhìn thấy, tìm số câu hỏi trên phiếu trả lời và đánh dấu vào đáp án đúng. Các câu này không được in sẵn trong đề thi và chỉ được nghe một lần.

Hãy nhìn ví dụ dưới đây.

cac-dang-cau-hoi-trong-bai-thi-nghe-toeic

Hình ảnh bạn được cung cấp trong đề thi. 

Bạn sẽ được nghe:

Now listen to the four statements.

A They’re leaving the room.

B They’re turning on the machine.

C They’re standing near the table.

D They’re reading the newspaper.

Câu C, “They’re standing near the table” (Họ đang đứng cạnh chiếc bàn) miêu tả đúng nhất về hình ảnh này, do đó bạn nên đánh dấu đáp án C vào phiếu trả lời.

Bài tập 2: Hỏi – Đáp (Question – Response)

Chỉ dẫn: Bạn sẽ nghe một câu hỏi hoặc một câu phát biểu và 3 câu trả lời. Chúng sẽ không được in trong đề thi và chỉ được nghe một lần duy nhất. Lựa chọn đáp án đúng nhất và đánh dấu các chữ cái A, B, C tương ứng trên phiếu trả lời.

Ví dụ, bạn sẽ nghe câu hỏi:

Where is the meeting room?

Sau đó, bạn tiếp tục được nghe các câu trả lời:

A To meet the new director.

B It’s the first room on the right.

C Yes, at two o’clock.

Câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi “Where is the meeting room?” (Phòng họp ở đâu thế?) là B “It’s the first room on the right” (Nó là phòng đầu tiên phía bên phải). B là đáp án đúng, bạn hãy đánh dấu vào phiếu trả lời.

Bài 3: Cuộc hội thoại (Conversations)

Chỉ dẫn: Bạn sẽ nghe một số cuộc hội thoại giữa hai người và được yêu cầu trả lời 3 câu hỏi về những gì nhân vật nói trong mỗi cuộc hội thoại. Chọn đáp án chính xác nhất và đánh dấu A, B, C hoặc D vào phiếu trả lời. Các cuộc hội thoại sẽ không được in trong đề thi và chỉ được nghe một lần duy nhất.

cac-dang-cau-hoi-trong-bai-thi-nghe-toeic-1

Ví dụ về phần bạn sẽ được nghe trong dạng bài 3. 

Câu hỏi dành cho bạn trong đề thi: 

41. Why is the woman going to the city?

A To attend a sale

B To go to a meeting

C To get her car repaired

D To go on a tour

Đáp án đúng của câu trên là B.

Bài 4: Bài nói (Talks)

Chỉ dẫn: Bạn sẽ nghe một số bài nói do một người thực hiện. Bạn phải trả lời 3 câu hỏi sau mỗi bài nói. Chọn đáp án đúng bằng cách đánh dấu A, B, C hoặc D vào phiếu trả lời. Bài nói sẽ không được in trong đề thi và chỉ được nghe một lần duy nhất.

cac-dang-cau-hoi-trong-bai-thi-nghe-toeic-2

Ví dụ về phần bạn sẽ được nghe trong dạng bài 4. 

Câu hỏi dành cho bạn trong đề thi: 

71. Where would this announcement be heard?

A On the television

B On the radio

C Over the telephone

D In a company meeting

Đáp án đúng của câu trên là C.

Phiêu Linh (theo ets.org)

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google