Từ 'percent' (phần trăm) rất thông dụng, nhưng nhiều người lại phát âm sai. 

a. /ˈpɜr sənt/

b. /pərˈsɛnt/

Nguyễn Xuân Quang, Moon ESL

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google