Heart là từ tiếng Anh đơn giản và thường gặp, nhưng vẫn nhiều người phát âm sai. Thử xem bạn có phát âm đúng từ này không nhé.

a. /hɑrt/

b. /hɜrt/

Nguyễn Xuân Quang, Moon ESL

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google