Không phải ai cũng đọc đúng từ 'please' và 'police' trong tiếng Anh. Cùng nghe và lựa chọn đáp án chính xác nhất.

a. Police

b. Please

Nguyễn Xuân Quang, Moon ESL

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google