Trong tiếng Anh Mỹ, 'can' và 'cannot' (can't) đôi khi rất khó phân biệt. Thử khả năng nghe của bạn nhé.

1. I .... play football

a. Can                          b. Can't

2. I .... do that

a. Can                               b. Can't

3. She invited me to come, I said that I....

a. Can                         b. Can't

Nguyễn Xuân Quang, Moon ESL

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google