Có đến 99% người Việt phát âm sai từ này, liệu bạn có nằm trong 1% còn lại? Hãy phát âm từ "southern" chính xác nhất có thể. 

1. /ˈsaʊθ ərn/

2. /ˈsaʊð ərn/

 3. /ˈsʌð ərn/ 

4. /ˈsʌθ ərn/

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google