Đại học Thương mại, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đều lấy điểm chuẩn thấp hơn đợt đầu từ 1 đến 3 điểm.

Điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 của Đại học Thương mại giảm tất cả ngành xuống còn 20, riêng ngành Ngôn ngữ Anh xét tuyển khối D1, điểm tiếng Anh nhân hệ số 2 giảm từ 28,25 xuống 25. Các ngành hạ điểm chuẩn nhiều nhất là Kế toán, giảm 3,5 điểm từ 23,5 khối A xuống còn 20. Ngành Kinh tế khối A từ 23 giảm xuống còn 20 điểm.

Điểm trúng tuyển bổ sung của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng giảm từ 1 đến 3. Trong đó, ngành Kinh tế chính trị khối C giảm nhiều nhất 3 điểm, từ 21 xuống còn 18. Các ngành Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Ngôn ngữ Anh, Quảng cáo đều lấy điểm chuẩn 28 (tiếng Anh nhân hệ số 2). Ở đợt đầu tiên, ngành Quan hệ công chúng lấy điểm cao nhất ở tổ hợp môn Anh - Văn - Sử cao nhất 30,5.

Ông Mai Đức Ngọc, Trưởng ban Đào tạo Học viện cho biết, số hồ sơ xét tuyển bổ sung gần bằng số chỉ tiêu còn thiếu. Song có thể trường sẽ không tuyển bổ sung đợt tiếp theo dù tỷ lệ ảo vẫn ở mức cao.

Ngày 1/9, các đại học bắt đầu công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1. Điểm chuẩn vào Đại học Bách khoa Hà Nội không giảm, một số ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến, quốc tế còn tăng nhẹ. Như chương trình tiên tiến Điện - Điện tử Viễn thông tăng từ 7,55 lên 8, chương trình tiên tiến Điện tử Y sinh từ 7,61 lên 7,7.

Ông Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng đào tạo cho biết Bách khoa cũng như các trường trong nhóm GX về cơ bản đều đã tuyển đủ chỉ tiêu và sẽ không xét tuyển bổ sung đợt tiếp theo.

Nằm trong khối GX, điểm chuẩn 15 ngành xét tuyển bổ sung của Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội đều giảm nhẹ. Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất như Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa khối A giảm từ 7,57 xuống còn 7,4; Công nghệ thông tin khối A giảm từ 7,5 xuống còn 7,17.

Điểm chuẩn là tổng điểm 3 môn xét tuyển theo từng tổ hợp, trong đó có thể có môn nhân hệ số 2, có hoặc chưa có điểm cộng ưu tiên tùy vào cách tính điểm của từng trường. Một số trường trong nhóm GX tính điểm chuẩn theo trung bình cộng của 3 môn xét tuyển. Thí sinh phải đạt mức điểm này mới được nhập học.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google