'Thiên tài chỉ có 1% cảm hứng, còn 99% là mồ hôi' là một trong những câu nói bất hủ của nhà sáng chế vĩ đại nhất mọi thời đại, Thomas A. Edison.

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-thomas-a-edison

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-thomas-a-edison-1

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-thomas-a-edison-2

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-thomas-a-edison-3

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-thomas-a-edison-4

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-thomas-a-edison-5

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-thomas-a-edison-6

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-thomas-a-edison-7

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-thomas-a-edison-8

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-thomas-a-edison-9

>> Xem bản dịch

hoc-tieng-anh-qua-nhung-cau-noi-bat-hu-cua-thomas-a-edison-10

>> Xem bản dịch

Thanh Tâm

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google