Tuy có nghĩa khác nhau nhưng ad và add lại phát âm giống nhau, do đó cần dựa vào ngữ cảnh để xác định người nói đang dùng từ nào. 

1. Ad và Add

ban-co-biet-ad-va-add-phat-am-giong-nhau
 

Ad là viết tắt của advertisement, có nghĩa là quảng cáo.

Add là cộng vào, thêm vào, bổ sung.

/æd/

2. Aunt và Ant

ban-co-biet-ad-va-add-phat-am-giong-nhau-1
 

Aunt là dì, cô, thím, mợ, bác gái.

Ant là con kiến.

/ænt/

3. Absence và Absents

ban-co-biet-ad-va-add-phat-am-giong-nhau-2
 

Absence có nghĩa là sự vắng mặt, thời gian vắng mặt.

Absents là động từ được chia ở ngôi thứ ba thì hiện tại đơn của absent, có nghĩa là vắng mặt.

/ˈæbsəns/

4. Attendance và Attendants

ban-co-biet-ad-va-add-phat-am-giong-nhau-3
 

Attendance (danh từ) nghĩa là sự tham gia hoặc số người tham gia.

Attendants là động từ được chia ở thì hiện tại đơn, ngôi thứ ba của attendant, nghĩa là tham dự hoặc phục vụ. Đây cũng có thể là danh từ số nhiều mang nghĩa người phục vụ.

/əˈtendəns/

5. Alter và Altar

ban-co-biet-ad-va-add-phat-am-giong-nhau-4
 

Alter là thay đổi, biến đổi.

Altar là bệ thờ, bàn lễ Thánh Thể.

/ˈɔːltə/

Phiêu Linh

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google