Nếu phát âm đúng cả 5 từ fortune, flour, pineapple, ghost, video, bạn học tiếng Anh rất giỏi.

5-tu-tieng-anh-90-nguoi-viet-nam-phat-am-sai-phan-3

1. Từ 'fortune' 

/ˈfɔr tʃən/

/ˈfɔr tən/

/fɔrˈtʃun/

/fɔr ˈtun/

-1

2. Từ 'flour'

a. /flɔr/

b. /ˈflaʊ ər/

-2

3. Từ 'pineapple'

a. /ˈpaɪˌnæp əl/

b. /ˌpaɪˈnæp əl/

-3

4. Từ 'ghost'

a. /gɒst/

b. /goʊst/

-4
 

5. Từ 'video' 

a. /vɪ deʊ/

b. /vɪ deʊ/

c. /ˈvɪd iˌoʊ/

Nguyễn Xuân Quang, Moon ESL

>>Phần 1
>>Phần 2
>>Phần 3

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google