Nếu phát âm đúng cả 5 từ tiếng Anh dưới đây, chắc chắn bạn học tiếng Anh rất giỏi.

1. Từ 'alcohol'

a. /ˈæl kəˌhɔl/

b. /ˈʌŋ kəˌhɔl/

2. Từ 'literature' 

5-tu-tieng-anh-90-nguoi-viet-nam-phat-am-sai-phan-3-1

a. /lɪt ə ˈrei tʃər/

 

b. /ˈlɪt ər ə tʃər/

3. Từ 'stomach'

5-tu-tieng-anh-90-nguoi-viet-nam-phat-am-sai-phan-3-3

a. /ˈstʌm ətʃ/

b. /ˈstʌm ək/

c. /ˈstoʊm ətʃ/

d. /ˈstoʊm ək/

4. Từ 'sugar

5-tu-tieng-anh-90-nguoi-viet-nam-phat-am-sai-phan-3-5

a. /ˈʃʊg ər/

b. /ˈsʊg ər/

5. Từ 'tree

5-tu-tieng-anh-90-nguoi-viet-nam-phat-am-sai-phan-3-7

a. /tʃi/

b. /tri/

Nguyễn Xuân Quang, Moon ESL

>>Phần 1
>>Phần 2

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google