Vì nghĩa và các dạng động từ của lie và lay tương tự nên hai từ này thường gây bối rối và nhầm lẫn cho người dùng.

phan-biet-cac-cap-tu-chu-l-hay-bi-nham

1. Lay và Lie

Vì nghĩa và các dạng động từ của lie lay tương tự nên hai từ này thường gây bối rối và nhầm lẫn cho người dùng.

Ngoại động từ lay có nghĩa là đặt, để hoặc đẻ (trứng). Nó cần một tân ngữ trực tiếp.

Nội động từ lie có nghĩa là nghỉ ngơi hoặc tựa ngả/ gác/ dựa. Nó không cần một tân ngữ trực tiếp.

Đừng bị nhầm lần với các thời quá khứ và hoàn thành của những động từ này:

lay (hiện tại), laid (quá khứ), và laid (hoàn thành)

lie (hiện tại), lay (quá lý), và lain (hoàn thành)

Ví dụ:

- In politics, strangely enough, the best way to play your cards is to lay them face upward on the table.

(Trong chính trị, lạ lùng là, cách tốt nhất để chơi bài là lật ngửa chúng trên bàn).

- The lion and the calf shalllie down together, but the calf won't get much sleep.

(Sư tử mẹ và sử tử con sẽ nằm dựa với nhau, nhưng sử tử con sẽ không ngủ được lâu).

- The lion lay down beside them to watch, but he also was so weary with the fight, that he called to the bear and said, 'Lie down near me, I must sleep a little: if anything comes, waken me.' Then the bear lay down beside him.

(Con sư tử nằm xuống bên cạnh chúng để quan sát, nhưng nó cũng đã quá mệt mỏi với cuộc chiến, nó gọi con gấu và nói: “Hãy nằm xuống gần ta, ta phải ngủ một chút: nếu có bất cứ điều gì xảy ra, hãy đánh thức ta”. Sau đó, con gấu nằm xuống bên cạnh nó).

2. Lets và Let's

Lets và let's là hai hình thức khác nhau của cùng một động từ

Lets (không có dấu nháy đơn) là ngôi thứ ba số it của động từ let, có nghĩa là cho phép, cấp phép, cho thuê, hoặc phát hành.

Let's (với một dấu nháy đơn) là dạng viết tắt của let us.

Ví dụ:

- Peggy hums as she lets the dog out the back door.

(Peggy ậm ừ khi cô để con chó ra cửa sau).

- Sometimes my grandmother lets us go to the park in the evening and play on the long stretches of green grass.

(Đôi khi bà tôi cho phép chúng tôi đi đến công viên vào buổi tối và chơi trên những con đường dài trải đầy cỏ xanh).

- My little sister said: “Let's pretend the puppet family is going on a picnic”.

(Em gái của tôi nói rằng: “Hãy giả vờ gia đình rối đang đi dã ngoại ngoài trời”).

- It's a great day for a ball game. Let's play!

(Đó là một ngày tuyệt vời để chơi bóng. Hãy cùng chơi nào!).

3. Lend và Loan

Trong cách sử dụng thông dụng (đặc biệt là tiếng Anh - Anh), lend là một động từ và loan là một danh từ, có nghĩa là cho vay.

Trong cách sử dụng không thông dụng ở tiếng Anh - Mỹ, loan cũng có thể là một động từ (đặc biệt là khi nó liên quan đến cho vay tiền).

Chỉ có lend có cách sử dụng hình tượng, như trong “Lend me your ears” (Hãy lắng nghe tôi) hoặc “Lend me a hand” (Giúp tôi một tay).

Ví dụ:

- Borrow trouble for yourself, if that's your nature, but don't lend it to your neighbors.

(Tự mang rắc rối cho bản thân, nếu đó là bản tính của bạn, nhưng đừng ảnh hưởng đến hàng xóm của bạn).

- A bank, so the old saying goes, is a place where you can always get a loan -when you don't need one.

(Một ngân hàng, theo cách câu nói xưa, là một nơi mà bạn luôn luôn có thể nhận được một khoản vay ngay cả khi bạn không cần).

Quiz:

(a) The dog sleeps on the couch, and the cats always _____ curled up under the table. (lay/lie)

(b) Don't shout when you _____ your cards down. (lay/lie)

(c) Linda _____ down for a nap after yoga last night. (lay/lie)

(d) So great was the noise during the day that I used to _____ awake at night listening to the silence. (lay/lie)

(e) Huge and squat, the jar _____ on the grass like an unexploded bomb. (lay/lie)

(f) When the other teachers aren't looking, Mr. Mays _____ us play football behind the school. (lets/let’s)

(g) _____ go to the diner and finish our homework together. (lets/let’s)

(h) My brother said, “_____ take the shortcut through the woods”. (lets/let’s)

(i) In the grocery store, Ms. Brown _____ my uncle have a quart of milk on credit. (lets/let’s)

(j) Never _____ your car to anyone to whom you have given birth. (lend/loan)

(k) Gus asked Merdine for a _____. (lend/loan)

>>Xem đáp án

Quỳnh Linh

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google