Cùng thử thách khả năng tiếng Anh của bạn với 5 từ mà 90% người Việt Nam phát âm sai. Nếu nói đúng cả 5 từ này, tiếng Anh của bạn rất giỏi.

1. Từ 'ache' (đau nhức)

5-tu-tieng-anh-90-nguoi-viet-nam-phat-am-sai-phan-2

Từ 'ache' phát âm như thế nào?

a. /eitʃ/

b. /eik/

2. Từ 'comb' - cái lược (danh từ), chải tóc (động từ)

5-tu-tieng-anh-90-nguoi-viet-nam-phat-am-sai-phan-2-1

Từ 'comb' phát âm như thế nào?

a. /kɒm/

b.  /kɒmb/

c. /koʊmb/

d. /koʊm/

3. Từ 'comfortable' - thoải mái, dễ chịu

5-tu-tieng-anh-90-nguoi-viet-nam-phat-am-sai-phan-2-2

Từ 'comfortable' phát âm như thế nào?

a./kəm ˈfor tə bəl/

b./ˈkʌmf tə bəl/

4. Từ 'film' - phim

5-tu-tieng-anh-90-nguoi-viet-nam-phat-am-sai-phan-2-3

Từ 'film' phát âm như thế nào?

a./fɪlm/

b. /fɪm/

5. Innocent - ngây thơ, vô tội

5-tu-tieng-anh-90-nguoi-viet-nam-phat-am-sai-phan-2-4

Từ 'innocent' phát âm như thế nào?

a. /ˈɪn ə sənt/

b. /ɪ ˈnoʊ sənt/

Nguyễn Xuân Quang, Moon ESL

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google