Nếu phát âm đúng cả 5 từ tiếng Anh dưới đây, chắc chắn bạn học tiếng Anh rất giỏi.

5-tu-tieng-anh-90-nguoi-viet-nam-phat-am-sai

1. 'Ki-lô-mét' phát âm tiếng Anh như thế nào?

A. /’kil əmet/ (bấm vào các đáp án để biết bạn đúng hay sai)
B. /kɪˈlɒ mɪ tər/
5-tu-tieng-anh-90-nguoi-viet-nam-phat-am-sai-1
2. Từ 'clothes' (quần áo) được phát âm như thế nào?
A. /kloʊz/
B. /kloʊθɪz/
5-tu-tieng-anh-90-nguoi-viet-nam-phat-am-sai-2
3. Từ 'vegetable' (rau quả) được phát âm như thế nào?
A. /vɛ ˈdʒɪ tə bəl/
B. /ˈvɛdʒ tə bəl/
C. /vɛ dʒɪ ˈtei bəl/
5-tu-tieng-anh-90-nguoi-viet-nam-phat-am-sai-3
4. Từ “worm” (con sâu) được phát âm như thế nào?
A. /wɜrm/
B. /wɔrm/
5-tu-tieng-anh-90-nguoi-viet-nam-phat-am-sai-4
5. Từ “receipt” (hóa đơn) được phát âm như thế nào?
A. /rɪ ˈsip/
B. /rɪ ˈsiv/
C. /rɪ ˈsep/
D. /rɪ ˈsit/

Nguyễn Xuân Quang - Moon ESL

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google