Trong tiếng Anh có rất nhiều cặp từ hay bị người học sử dụng nhầm. Chuyên mục 'Mỗi ngày 3 cặp từ' hy vọng giúp các bạn phân biệt được các từ này. 

3-cap-tu-bat-dau-bang-chu-a-hay-bi-nham-lan

Ba cặp từ đầu tiên bắt đầu bằng chữ A hôm nay là: Affect và Effect; Advice và Advise, Adapt và Adopt.

1. Affect và Effect

Affect thường là động từ có nghĩa là ảnh hưởng.

Effect thường là danh từ có nghĩa là kết quả. Khi sử dụng làm động từ, effect có nghĩa là đem lại, gây ra điều gì đó.

Ví dụ:

- Volcanoes can temporarily affect the atmosphere. (Núi lửa có thể tạm thời ảnh hưởng đến bầu khí quyển).

- If you want to effect change in Washington, you have to vote. (Nếu bạn muốn đem lại sự thay đổi ở Washington, bạn phải bỏ phiếu).

- "Despite differences in their effects on animals, a wide range of animal diseases have the potential to affect producers and consumers in some very similar ways". - Kenneth H. Mathews (Mặc dù có sự khác biệt về tác động đối với động vật, một loạt dịch bệnh có khả năng ảnh hưởng đến các nhà sản xuất và người tiêu dùng theo một số cách tương tự nhau).

2. Advise và Advice

Danh từ advice có nghĩa là hướng dẫn.

Động từ advise có nghĩa là khuyến nghị hoặc tư vấn.

Ví dụ:

- “Here's some advice: stay alive” - Haymitch Abernathy (Đây là lời khuyên: Hãy sống sót).

- “I always advise people never to give advice” - P.G. Wodehouse. (“Tôi luôn luôn khuyên mọi người đừng bao giờ đưa ra lời khuyên”).

3. Adapt và Adopt

Động từ adapt có nghĩa là làm thích ứng, làm cho cái gì đó phù hợp với hoàn cảnh và mục đích cụ thể.

Động từ adopt có nghĩa là chấp nhận, làm theo, nắm bắt, làm cho cái gì đó thành của riêng (ví dụ nhận con nuôi).

Ví dụ:

- The key to success is the ability to adapt. (Chìa khóa của thành công là khả năng thích ứng).

- “Adopt the pace of nature; her secret is patience”- Ralph Waldo Emerson. (“Hãy nắm bắt nhịp bước của tự nhiên: bí mật của nàng là sự kiên nhẫn”).

- If you adopt a positive attitude, you'll soon adapt to your new school. (Nếu bạn có một thái độ tích cực, bạn sẽ sớm thích nghi với trường mới).

Quiz

(a) Artificial sweeteners may _____ the brain's perception of sugars. (affect/effect)

(b) Large doses of artificial sweeteners may have an adverse _____ on people. (affect/effect)

(c) Low lying clouds have a cooling _____ on the atmosphere. (affect/effect)

(d) Divorce _____ children as well as adults. (affect/effect)

(e) "It is time to _____ a revolution in female manners" - Mary Wollstonecraft (affect/effect)

(f) _____ after injury is like medicine after death. (advise/advice)

(g) I _____ you to mind your own business. (advise/advice)

(h) We must _____ to changing circumstances. (adapt/adopt)

(i) My sister and her husband plan to _____ a child from another country. (adapt/adopt)

(j) "You can _____ a child or a custom or a law. If you _____ something, however, you are changing it." - Paul Brians (adapt/adopt)

>>Xem đáp án

Quỳnh Linh

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google