Có thể xảy ra hai khả năng: Đề thi quá khó hoặc trình độ môn tiếng Anh của phần lớn thí sinh quá yếu chưa đạt mức cơ bản.

tren-90-hoc-sinh-thi-thpt-quoc-gia-bi-diem-duoi-trung-binh-mon-tieng-anh

Phổ điểm môn Toán của tất cả thí sinh. Thực hiện: VnExpress

Điểm bài thi môn Ngoại ngữ khá thấp, tập trung trong khoảng 2-4. Tỷ lệ thí sinh đạt điểm 2,25 chiếm cao nhất. Số bài bị điểm liệt (từ 1 trở xuống) chiếm khoảng 1% (52 em). Thí sinh đạt được từ 5 điểm trở lên chiếm khoảng 8,8%.

Phổ điểm của nhóm thí sinh đăng ký xét tuyển và nhóm thí sinh chỉ xét tốt nghiệp cũng theo xu hướng của phổ điểm tổng. Như vậy, có hai nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng này. Thứ nhất, đề thi THPT môn Ngoại ngữ năm 2016 quá khó, không phân loại được năng lực của các thí sinh hoặc năng lực ngoại ngữ của thí sinh rất yếu.

tren-90-hoc-sinh-thi-thpt-quoc-gia-bi-diem-duoi-trung-binh-mon-tieng-anh-1

Phổ điểm môn Toán của thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng.  Thực hiện: VnExpress

Theo biểu đồ thể hiện phổ điểm của VnExpress, đề thi môn Toán có sự phân hóa thí sinh khá tốt, tuy nhiên số điểm trên trung bình không cao. Điểm liệt chiếm gần 1,6% với khoảng 14.000 trong tổng 885.338 bài thi. Số thí sinh đạt được từ 5 điểm trở lên khoảng 37%.

Phổ điểm của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học có sự phân bố đồng đều hơn. Tuy nhiên, điểm thi khá thấp, tập trung từ 2 tới 7,25 điểm, trong đó số đạt 6,25 điểm chiếm cao nhất. Tất cả thí sinh đạt được từ 9 điểm trở lên đều đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Phổ điểm có sự phân bố thí sinh theo các mức trình độ giỏi, khá, yếu rõ ràng hơn so với phổ điểm chung.

Đối với các thí sinh chỉ xét tốt nghiệp, phổ điểm chủ yếu tập trung từ 1,25 cho đến 5,5.

Bài thi môn Toán cho thấy trung bình năng lực của các thí sinh đăng ký xét tuyển cao hơn so với trung bình năng lực của các thí sinh chỉ xét tốt nghiệp.

tren-90-hoc-sinh-thi-thpt-quoc-gia-bi-diem-duoi-trung-binh-mon-tieng-anh-2

Phổ điểm môn Văn của thí sinh thi THPT quốc gia. Thực hiện: VnExpress

Xét trên toàn bộ thí sinh, điểm bài thi môn Văn có sự phân bố khá cân đối, đồng đều, từ 2 đến 8 điểm. Số thí sinh được 5 điểm chiếm tỷ lệ cao nhất. Tỷ lệ thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên chiếm khoảng 51%. Số thí sinh bị điểm liệt chỉ chiếm khoảng 1%.

Với phổ điểm của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng và phổ điểm của các thí sinh chỉ xét tốt nghiệp đều có sự tương đồng so với phổ điểm chung. Tuy nhiên, với nhóm thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng, tỷ lệ từ 5 điểm trở lên chiếm hơn 50%. Với nhóm thí sinh chỉ xét tốt nghiệp, tỷ lệ từ 5 điểm trở lên chiếm khoảng 41%.

tren-90-hoc-sinh-thi-thpt-quoc-gia-bi-diem-duoi-trung-binh-mon-tieng-anh-3

Phổ điểm môn Ngoại ngữ (tiếng Anh) của toàn bộ thí sinh dự thi. Thực hiện: VnExpress

Đối với môn Vật lý, phổ điểm khá cân đối, có sự phân hóa rõ năng lực thí sinh. Tỷ lệ thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên chiếm khoảng 75%, trong đó 6 điểm có số lượng nhiều nhất. Phổ điểm của nhóm thí sinh xét tuyển đại học cao đẳng cũng tương đương với phổ điểm tổng.

Phổ điểm của nhóm thí sinh chỉ xét tốt nghiệp lệch về bên trái, tập trung trong khoảng từ 2 đến 7 điểm. Số thí sinh được 5 điểm chiếm tỷ lệ cao nhất.

tren-90-hoc-sinh-thi-thpt-quoc-gia-bi-diem-duoi-trung-binh-mon-tieng-anh-4

Phổ điểm môn Vật lý của toàn bộ thí sinh dự thi. Thực hiện: VnExpress

Phổ điểm môn Hóa học tập trung từ 3 đến 8 điểm. Tỷ lệ thí sinh đạt được từ 5 điểm trở lên chiếm khoảng 55%.

Phổ điểm của nhóm thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng cũng tương ứng với phổ điểm tổng. Với nhóm thí sinh chỉ xét tốt nghiệp, tập trung từ 2 đến 7 điểm. Số thí sinh được 4 điểm chiếm tỷ lệ cao nhất.

tren-90-hoc-sinh-thi-thpt-quoc-gia-bi-diem-duoi-trung-binh-mon-tieng-anh-5

Phổ điểm môn Lịch sử của toàn bộ thí sinh dự thi. Thực hiện: VnExpress

Phổ điểm bài thi môn Lịch sử có sự phân hóa năng lực của thí sinh. Tỷ lệ thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên chỉ chiếm khoảng 35%. Điểm của thí sinh chủ yếu tập trung trong khoảng 2 đến 8 điểm. Số thí sinh được 5 điểm chiếm tỷ lệ cao nhất.

Đối với nhóm thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng, điểm 2, 3, 4, 5 chiếm tỷ lệ cao. Phổ điểm không cho thấy sự phân hóa rõ ràng năng lực thí sinh nhóm trung bình, yếu. Đối với nhóm thí sinh chỉ xét tốt nghiệp, phổ điểm có sự cân đối, phân hóa rõ ràng hơn.

Phổ điểm môn Địa lý tập trung từ 3 đến 8 điểm, trong đó điểm 5 chiếm cao nhất. Tỷ lệ thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên chiếm trên 50%.

Phổ điểm của nhóm thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng và nhóm thí sinh chỉ xét tốt nghiệp đều tương ứng với phổ điểm tổng. Trong đó, phổ điểm của nhóm thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng có sự phân hóa rõ ràng, cân đối nhất.

Với môn Sinh học số thí sinh đạt điểm 4 chiếm tỷ lệ cao nhất. Tỷ lệ thí sinh đạt được từ 5 điểm trở lên chiếm khoảng 45%.

Theo phổ điểm phân tích nói trên, hầu hết môn có đề thi gần đạt với phổ điểm của các đề thi chuẩn hóa. Các môn Văn, Vật lý, Hóa học, Địa lý có đề thi đáp ứng rất tốt mục tiêu đo lường. Duy nhất môn ngoại ngữ do chưa phải là đề thi chuẩn hóa (đã được thử nghiệm với đối tượng tham gia làm bài) thì với phổ điểm này có thể có 2 khả năng xảy ra: Đề thi ngoại ngữ quá khó với thí sinh tham gia dự thi; hoặc trình độ môn tiếng Anh của phần lớn thí sinh quá yếu chưa đạt mức cơ bản.

Với việc so sánh phổ điểm của các môn thi cho cụm thi địa phương và cụm thi đại học cho thấy rất khó có thể xây dựng đề thi 2 trong 1.

Theo dõi điểm thi của thí sinh

Nhóm phóng viên

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google