Thống kê dữ liệu điểm bài thi đánh giá năng lực cho thấy điểm trung bình của toàn bộ thí sinh là 75,2 (trên tổng 140); điểm trung vị (điểm chia dải điểm của thí sinh thành 2 phần bằng nhau) là 75; tổng số thí sinh đạt từ 70 điểm trở lên là 64,82%.

Đại học Quốc gia Hà Nội hôm nay công bố tình hình dự thi và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tuyển sinh đại học chính quy đợt 1 năm 2016 (từ ngày 5 đến 15/5). 

Tình hình dự thi

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi năng lực Ngoại ngữ là hơn 15.800, số thí sinh dự thi là hơn 15.400, đạt 97,4%.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực là gần 52.900, số thí sinh dự thi đạt 97,1%.

Kết quả phân tích điểm thi

Bài thi Ngoại ngữ có tổng số thí sinh đạt từ 40 điểm trở lên là 75,3% (trên tổng điểm 80); Điểm trung bình là 48,8, trong đó điểm phổ biến mà thí sinh đạt được là 51. Một thí sinh đạt điểm tuyệt đối 80/80 và một em đạt 79/80 điểm.

Thống kê dữ liệu điểm cho thấy, dưới 40 điểm có 24,55% thí sinh. Từ 40 điểm đến dưới 50 điểm có 4.068 thí sinh, đạt 26,3%; từ 50 đến dưới 60 điểm có 4.176 thí sinh, đạt 27%; từ 60 điểm đến dưới 70 điểm có 2.818 thí sinh, đạt 18,2%; từ 70 điểm trở lên có 567 thí sinh, đạt 3,61%.

TTMức điểmSố lượngTỷ lệ

1.   

40 điểm 3814 24.55

2.      

40 - 4068 26.3

3.      

50 - 4176 27.0

4.      

60 - 2818 18.2

5.      

Từ 70 điểm trở lên 567 3.61

Phổ điểm kết quả thi Ngoại ngữ đợt 1 như sau:

cong-bo-ban-do-phan-tich-ket-qua-thi-danh-gia-nang-luc

Thống kê dữ liệu điểm thi bài thi đánh giá năng lực cho thấy điểm trung bình của toàn bộ thí sinh là 75,2 (trên tổng 140); điểm trung vị (điểm chia dải điểm của thí sinh thành 2 phần bằng nhau) là 75. Tổng số thí sinh đạt từ 70 điểm trở lên là 64,82%, trong đó điểm phổ biến mà thí sinh đạt được là 64-87 điểm. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 124/140.

Thống kê dữ liệu cho thấy, dưới 70 điểm có 34,91% thí sinh. Từ 70 điểm đến dưới 80 điểm có 13.837, đạt 26,9%; từ 80 đến dưới 90 điểm có 11.282, đạt 21,93%; từ 90 điểm đến dưới 100 có 5.924 thí sinh, đạt 11,49%; từ 100 điểm đến dưới 110 điểm có 1.925 em, đạt 3,7%; có 300 thí sinh đạt từ 110 điểm trở lên.

TTMức điểmSố lượngTỷ lệ

1.      

18048 34.91

2.      

70 - 13837 26.91

3.      

80 - 11282 21.93

4.      

90 - 5924 11.49

5.      

100 - 1925 3.69

6.      

Từ 110 điểm trở lên 300 0.52

 Phổ điểm thi đánh giá năng lực như sau:

cong-bo-ban-do-phan-tich-ket-qua-thi-danh-gia-nang-luc-1

Không khác biệt nhiều giữa kết quả thi năm 2015 và năm 2016

Kết quả phân tích điểm cho thấy phổ điểm bài thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2015 và đợt 1 năm 2016 hầu như không có sự khác biệt, phổ điểm của cả hai năm đều có phân bố chuẩn, cân đối cả hai phía.

Cụ thể, năm 2015 điểm trung bình là 77,66 với độ lệch chuẩn là 14,659. Năm 2016 điểm trung bình là 75,21 với độ lệch chuẩn là 13,936. Như vậy, độ biến thiên của điểm thi đợt 1 năm 2016 gần như là không thay đổi (18,88% năm 2015 và 18,53% năm 2016).

Phổ điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2015 và đợt 1 năm 2016 như sau:

cong-bo-ban-do-phan-tich-ket-qua-thi-danh-gia-nang-luc-2

Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, năm 2016 số câu hỏi được bổ sung vào ngân hàng đề thi đã tăng gấp đôi so với năm 2015, nâng số lượng câu hỏi trong ngân hàng lên đến 8.000. Phổ điểm bài thi đánh giá năng lực không có sự khác biệt đáng kể nào giữa năm 2015 và 2016 cho thấy bài thi có mức độ phân hóa tốt, khẳng định sự chuẩn hóa, chính xác của bộ đề thi.

Hoàng Thùy

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google