Trong tiếng Anh, một số danh từ khi chuyển sang số nhiều không theo quy tắc thêm "s" hay "es" vào cuối từ.

Đa số những danh từ số nhiều trong tiếng Anh thường được thêm "s" hay "es" (thêm vào danh từ có tận cùng là s, ss, sh, ss, ch hoặc x và một vài danh từ tận cùng là o). Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, người học sẽ gặp phải những danh từ "bất quy tắc", nghĩa là chúng không được thêm "s" hay "es" vào cuối mà có cách chuyển đổi khác giống như động từ bất quy tắc. Ví dụ: bạn sẽ dùng "tooth" để chỉ số ít "một chiếc răng" và khi muốn chuyển sang số nhiều, bạn sẽ phải đổi thành "teeth" (những chiếc răng).

[Caption]

Ảnh: Gln.edu.

Dưới đây là bài trắc nghiệm đơn giản về các danh từ số ít, số nhiều không theo quy tắc, bạn hãy thử làm để biết mình hiểu về chúng như thế nào nhé!

Hải My

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google