Tôi học đến giữa lớp 11 thì nghỉ và sang học trung cấp chuyên nghiệp chính quy 3 năm. Hiện tại tôi đã tốt nghiệp trung cấp và học liên thông lên cao đẳng chính quy. 

Khi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp thì trường có cấp cho tôi một Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THPT (không phải bằng tốt nghiệp THPT) và tôi liên thông thì trường cao đẳng chỉ cần bằng trung cấp, chứ không yêu cầu bằng THPT.

Mọi người cho tôi hỏi như vậy thì tôi có được xem là tốt nghiệp THPT hay không? Và trong giấy tờ thì tôi có được ghi Văn hóa 12/12 hay không? Tôi xin cảm ơn.

Nguyễn Ngọc Võ

Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google